فیلترپرس

فیلترپرس در صنعت سرامیک جهت آبگیری از دوغاب سرامیک و برای تولید کیک با رطوبتی بین ۱۹ تا ۲۵ درصد استفاده می شود.

فیلترپرس های از نظر تعداد و اندازه و شکل صفحات با هم تفاوت دارد. همچنین صفحات فیلترپرس می توانند به دو صورت گرد و یا چهارگوش استفاده شوند.

صفحات فیلترپرس

انواع مختلف صفحات فیلترپرس

مشخصات فیلترپرس های ساخت شرکت میبد سرامیک به شرح ذیل است:

آلبوم عکس فیلترپرس