فست میل

در آزمایشگاه های صنایع سرامیک جهت آسیاب کردن سریع مواد اولیه و تهیه دوغاب از فست میل استفاده می شود.

در شرکت میبد سرامیک انواع فست میل در ظرفیت های مختلف ساخته می شود.

آلبوم عکس فست میل