محصولات سرامیکی

گلوله های سرامیکی

شرکت میبد سرامیک اولین تولید کننده ی گلوله های سرامیکی از جنس استیاتیت و یکی از شناخته شده ترین تولید کنندگان این محصول در ایران می باشد که تولید این محصول را از اواخر سال ۱۳۷۱ در برنامه کاری خود قرار داده است.

این محصول در حال حاضر در بسیاری از کارخانجات کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی در بخش آماده سازی مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

گل میخ های سرامیکی